Mas Kaunting Like. Mas Maraming Pagmamahal.

Mas marami tayong nararamdamang pagmamahal, mas marami tayong pagmamahal na ibinibigay sa iba. Ipalaganap ang pagmamahal gamit ang Snapchat.

Kumpanya ng teknolohiya ang Snap Inc.

Naniniwala kami na ang camera ay nagdudulot ng pinakamalaking oportunidad para mapahusay ang paraan ng pamumuhay at pakikipagkomunikasyon ng mga tao. Nag-aambag kami sa pag-unlad ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay kakayahan sa mga taong ipahayag ang kanilang mga sarili, mabuhay sa sandaling ito, matuto tungkol sa mundo, at magsaya nang sama-sama. Idinisenyo ang aming mga produkto at serbisyo para mapahusay ang mga ugnayan sa friends, mga pamilya, at lugar sa paligid mo.

Higit sa 800 Milyong

buwanang aktibong user (monthly active users - MAUs) ang gumagamit ng Snapchat sa karaniwan.

Higit sa 300 Milyon

Nakikipag-ugnayan ang mga Snapchatter sa augmented reality araw-araw, sa karaniwan.

Makipag-ugnayan.

Mga Kahilingan ng Press

Magpadala ng email sa press@snap.com.
Para sa lahat ng iba pang katanungan, pakibisita ang aming Support site.