ઓછી લાઈક. વધુ પ્રેમ.

આપણે જેટલો પ્રેમ અનુભવીએ છીએ, તેટલો વધુ પ્રેમ આપીએ છીએ. Snapchat સાથે પ્રેમ ફેલાવો

નવીનતમ સમાચાર

Snap Inc. એક ટેક્નોલોજી કંપની છે

અમે માનીએ છીએ કે કૅમેરાથી લોકો જે રીતે જીવે છે અને વાતચીત કરે છે એ માટે સૌથી ઉત્તમ તક રજૂ કરે છે. અમે લોકોને અભિવ્યક્તિ કરવા, ક્ષણમાં જીવવા, વિશ્વ વિશે જાણવા અને સાથે મળીને આનંદ કરવા માટે સક્ષમ બનાવીને માનવ પ્રગતિમાં યોગદાન આપીએ છીએ. અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ મિત્રો, પરિવારો અને તમારી આસપાસના સ્થળો સાથેના સંબંધોને વધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

800 મિલિયન થી વધુ

માસિક સક્રિય વપરાશકર્તાઓ (MAU) સરેરાશ દર મહિને Snapchat નો ઉપયોગ કરે છે.

300 મિલિયન કરતાં વધુ

Snapchatters સરેરાશ દરરોજ સંવર્ધિત વાસ્તવિકતા સાથે જોડાય છે.

સંપર્કમાં રહો.

પ્રેસની વિનંતીઓ

Email press@snap.com.
અન્ય તમામ પૂછપરછ માટે, કૃપા કરીને અમારી સપોર્ટ સાઇટ ની મુલાકાત લો.