8 maart 2023
8 maart 2023

Snapchat maakt stemmen leuk met speciale Augmented Reality-verkiezingslens

Een gezamenlijk initiatief van Snapchat en het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om jongeren te motiveren te gaan stemmen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.
De verkiezingslens is een gezamenlijk initiatief van Snapchat en het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel jonge kiezers op een creatieve en interactieve manier te informeren en enthousiasmeren om hun stem uit te brengen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart aanstaande. 
Snapchat ontwikkelde in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een online campagne om jongeren te motiveren te gaan stemmen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De campagne bestaat uit een unieke Augmented Reality-lens, filters en stickers, die beschikbaar zijn vanaf 8 en 15 maart. 
Wanneer je de lens opent worden er twee virtuele stembussen in de ruimte geplaatst waarin je bent. Vervolgens verschijnen er 12 stellingen, waar je met waar of onwaar op ‘stemt’ om je kennis over de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen te testen. Op deze manier kan iedereen op ludieke wijze ontdekken wat de provinciale staten en waterschappen doen. Vanaf 8 maart wordt er dagelijks afgeteld naar de verkiezingen door middel van een filter en zijn er ook een verkiezingslens en stickers beschikbaar in Snapchat. Op de verkiezingsdag 15 maart zullen er twee filters beschikbaar zijn: één voor mensen die gaan stemmen en één voor mensen die al gestemd hebben.
Uit onderzoek blijkt dat de opkomst bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen lager is dan bij andere verkiezingen. Bijna tweederde van alle kiesgerechtigden slaat wel eens een verkiezing over. Om de opkomst te verhogen zet de overheid een publiekscampagne in, waar de verkiezingslens naadloos bij aansluit.
Veel jongeren hebben niet of nauwelijks een idee welke invloed de provinciale staten en waterschappen hebben op hun directe leefomgeving met actuele thema’s als wonen, klimaatverandering en waterbeheer.
 “Wanneer jongeren weten waar de verkiezingen over gaan, is de kans groter dat ze daadwerkelijk gaan stemmen. De Snapchat-lens draagt hieraan bij. Met de filters en stickers kunnen jongeren daarnaast aan elkaar laten zien dat ze gaan stemmen. Met deze, en andere campagnes, willen we jongeren laten ervaren dat hun stem ertoe doet en hopen we meer jongeren naar de stembus te krijgen”, aldus Hans Klok, programmamanager Verkiezingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.