24 maj 2024
24 maj 2024

Snap gör sig redo för årets EU-val


Mellan den 6-9 juni kommer mer än 370 miljoner européer i 27 länder att gå till röstbåsen för att välja sina medlemmar till Europaparlamentet. 

Tidigare i år beskrev Snap vad de gjorde för att förbereda sig inför de mer än 50 val som skulle hållas globalt under 2024, inklusive det senaste tillägget av Storbritannien den 4 juli. Detta inkluderar att sammankalla vårt långvariga team för valintegritet, vilket inkluderar experter inom desinformation, politisk annonsering och cybersäkerhet, för att övervaka all relevant utveckling för det kommande valet.

Utöver detta viktiga globala arbete ville vi dela med oss av vad vi gör specifikt för att förbereda för de kommande Europavalen.

Uppmuntran av samhällsengagemang i EU-valet

Dessa val till Europaparlamentet kommer att se ännu fler röstberättigade förstagångsväljare - detta efter att Belgien och Tyskland beslutat göra som Österrike, Malta och Grekland och sänka rösträttsåldern till 16 år. 

Vi tror att samhällsengagemang är en av de mest kraftfulla formerna av självuttryck och har tidigare arbetat med valmyndigheter i Frankrike, Nederländerna och Sverige för att öka medvetenheten om val och uppmuntra deltagande. 

Inför årets EU-val har vi gått ihop med Europaparlamentet om en speciell AR-lins* som uppmuntrar folk att gå ut och rösta. Under valet kommer vi att dela denna Lins med alla Snapchattare i EU tillsammans med ett meddelande för att påminna dem om att rösta och en länk till parlamentets valwebbplats.

   

Snapchat samarbetar också med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för att marknadsföra deras informationskampanj om val "Använd din röst", inklusive en dedikerad Lins, och deras medvetenhetskampanj om riskerna med desinformation och bedrägligt innehåll. 

Bekämpning av desinformation i hela EU

Vi är fast beslutna att förhindra spridningen av desinformation. Våra Community-riktlinjer har alltid förbjudit spridning av desinformation och avsiktligt vilseledande innehåll - inklusive deepfakes och bedrägligt manipulerat innehåll. 

Allteftersom tekniken har utvecklats har vi uppdaterat våra policyer för att täcka alla innehållsformat – oavsett om de har skapats av en människa eller genererats av artificiell intelligens. 

Som en förberedelse inför EU-valet har vi:

  • Vi har skrivit under AI Elections Accord, tillsammans med andra teknikföretag, där vi har lovat att samarbeta med verktyg för att upptäcka och begränsa spridningen av AI-genererat innehåll som syftar till att lura väljare. 

  • Introducerade kontextuella symboler för att hjälpa vår community att förstå när de interagerar med Snap-genererat AI-innehåll.

  • Vidare instruerade My AI att undvika att engagera sig i politiska ämnen.

  • Samarbetar med Logically Facts, en ledande faktakontrollorganisation och undertecknare av EU:s uppförandekod för desinformation, för att hjälpa till att faktakontrollera politiska annonsuttalanden över hela EU.

EU-specifika ändringar av vår policy för annonsering av politiska och förespråkare

Politiska annonser på Snapchat kan i allmänhet inte placeras av personer eller enheter som inte är bosatta i det land där annonsen kommer att visas.  Vi har dock nyligen introducerat ett undantag för att tillåta EU-baserade annonsörer att köra Europa-omfattande politiska kampanjer på Snap. Detta gör att våra policyer för politiska annonser är i linje med den nyligen antagna EU-lagstiftningen som tillåter gränsöverskridande politiska annonser inom EU, samtidigt som de fortfarande blockerar politiska annonser från icke-medlemsländer. 

Dessa åtgärder fortsätter att åtföljas av robusta integritetsskyddsåtgärder, inklusive en granskningsprocess av människor som undersöker alla politiska annonser innan de är berättigade att visas på vår plattform.

Vi tror att dessa steg hjälper till att uppmuntra vår community att utöva sin rösträtt och hjälper till att hålla Snapchat som en plats för säkra, ansvariga, korrekta och användbara nyheter och information. 

* den slutliga live-versionen av Linsen kan variera något från dessa förhandsvisningar.  

Tillbaka till Nyheter