19 tháng 9, 2023
19 tháng 9, 2023

Snap tổ chức Lễ hội ống kính máy chủ dành cho các nhà phát triển AR trên toàn cầu

Sự kiện phát trực tiếp vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 sẽ quy tụ những người sáng tạo, nhà phát triển và đối tác tham gia lễ kỷ niệm hàng năm về công nghệ thực tế tăng cường của Snap

Hôm nay, chúng tôi xin thông báo rằng Lễ hội ống kính thường niên lần thứ sáu của Snap sẽ được phát trực tiếp vào ngày 9 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi mời các nhà phát triển, đối tác và người sáng tạo tham gia cùng chúng tôi trong ngày thông báo, phiên ảo, kết nối mạng, v.v. Đăng ký hiện đang mở tại ar.snap.com/lens-fest.

Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội tập hợp cộng đồng Snap AR sôi động gồm những người có tầm nhìn, những người đổi mới và những người mơ mộng đang cộng tác với chúng tôi để vượt qua các ranh giới, xác định lại những gì có thể với thực tế tăng cường và xây dựng doanh nghiệp trên đường đi.

Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các nhà phát triển gửi đề cử cho Giải thưởng Lễ hội ống kính để được công nhận cho những sáng tạo của họ trong sự kiện này. Chúng tôi rất nóng lòng muốn chúc mừng cộng đồng của mình và đến gần những gì sắp diễn ra trên nền tảng Snap AR.

Quay lại Tin tức