Ít lượt thích hơn. Tình yêu dạt dào hơn.

Càng cảm nhận được nhiều tình yêu, chúng ta càng trao đi nhiều hơn. Lan tỏa tình yêu với Snapchat.

Tin tức mới nhất

Snap Inc. là một công ty công nghệ

Chúng tôi tin rằng camera đem đến cơ hội tuyệt vời nhất để cải thiện cách mọi người sống và giao tiếp. Chúng tôi đóng góp cho sự tiến bộ của con người bằng cách trao quyền cho mọi người thể hiện bản thân, sống trong từng khoảnh khắc, tìm hiểu về thế giới và vui chơi cùng nhau. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để thúc đẩy mối quan hệ với bạn bè, gia đình và với những nơi xung quanh bạn.

Trung bình hơn 800 triệu

người dùng hiện hoạt hàng tháng (MAUs) sử dụng Snapchat mỗi tháng.

Trung bình, hơn 300 triệu

tín đồ Snapchatter tương tác với thực tế tăng cường mỗi ngày.

Hãy giữ liên lạc.

Yêu cầu Báo chí

Gửi email đến press@snap.com.
Đối với các câu hỏi khác, vui lòng truy cập Trang Hỗ trợ của chúng tôi.