5 milyong Dutch Snapchatter at nadaragdagan pa!

Mahigit sa 750 milyong katao sa buong mundo ang mahilig gumamit ng Snapchat buwan-buwan upang kumonekta sa kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak, ipahayag ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng aming Augmented Reality Lenses, at manuod ng mga content galing sa global at lokal na mga creator.
Ang aming pandaigdigang komunidad ay patuloy na lumalago, kasama na dito ang Netherlands, kung saan ngayong araw ay aming inaanunsyo na mayroon kaming mahigit sa limang milyong user.
Ito ang ilan sa mga fun facts tungkol sa masiglang nakikilahok at lumalagong komunidad:
  • Ang Snapchat ay umaabot sa 90% ng mga taong may edad 13-24 at 70% ng mga taong may edad 13-34 sa Netherlands.
  • Kahit na tinatangkilik ng mga Gen Z, halos 45% sa mga Snapchatter sa Netherlands ay 25 taong gulang o mas matanda.
  • Sa Netherlands, ang mga Snapchatter ay binubuksan ang app ng mahigit sa 40 beses sa isang araw upang mag-Snap kasama ang mga kaibigan at mga kamag-anak, manuod at gumawa ng content, matuto pa tungkol sa mundo sa kanilang paligid gamit ang Snap Map o My AI.
  • Halos 75% sa mga Dutch na mga Snapchatter ang gumagamit ng AR Lenses araw-araw, upang malikhaing ipahayag ang kanilang mga sarili at subukan at bilhin ang mga produkto mula sa kanilang mga paboritong brand.
Alam namin na ang isang bagay na nag-uugnay sa aming Dutch at global na komunidad ay ang Snapchat ang platform kung saan sila ay pwedeng magpaka-totoo sa kanilang mga sarili na walang panggigipit at bumuo ng totoong koneksyon sa mga kaibigan, kamag-anak, at sa mundo sa kanilang paligid.
Isang malaking pasasalamat para sa aming mga Dutch na mga Snapchatter sa pag-Snap kasama kami!
Ang lahat ng data ay mula sa internal na data ng Snap Inc. 2023. Mga porsyentong kinakalkula sa pamamagitan ng naaabot na address sa pamamagitan ng mga nauugnay na bilang ng century.
Balik sa Balita