2023, സെപ്റ്റംബർ 13
2023, സെപ്റ്റംബർ 13

5 ദശലക്ഷം ഡച്ച് സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാർ, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു!

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 750 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആഗോള, പ്രാദേശിക സ്രഷ്‌ടാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം കാണാനും ഓരോ മാസവും Snapchat ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ആഗോള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ച തുടരുന്നു, അതിൽ നെതർലാൻഡ്‌സും ഉൾപ്പെടുന്നു, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്.

വളരെയധികം ഇടപഴകുന്നതും വളരുന്നതുമായ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ചില വസ്തുതകൾ ഇനി പറയുന്നു:

  • നെതർലാൻഡ്‌സിലെ 13-24 വയസ് പ്രായമുള്ളവരിൽ 90% പേരിലേക്കും 13-34 വയസ് പ്രായമുള്ളവരിൽ 70% പേരിലേക്കും Snapchat എത്തുന്നു.

  • Gen Z-ന് ആപ്പ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും, നെതർലാൻഡ്സിലെ സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാരിൽ ഏകദേശം 45% പേരും 25 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരാണ്.

  • നെതർലാൻഡ്സിൽ, സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർ ഒരു ദിവസം 40-ലധികം തവണ ആപ്പ് തുറക്കുന്നു - സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ Snap മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ My AI വഴി ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ.

  • ഏകദേശം 75% ഡച്ച് സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാരും തങ്ങളെ സർഗ്ഗാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ദിവസവും AR ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഡച്ചിനെയും ആഗോള സമൂഹത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ ആധികാരിക വ്യക്തികളാകാനും സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യഥാർത്ഥ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് Snapchat എന്നതാണ്.

ഞങ്ങളോടൊപ്പം സ്‌നാപ്പ് ചെയ്‌തതിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡച്ച് സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്കും ഏറെ നന്ദി!

എല്ലാ ഡാറ്റയും Snap Inc. ആന്തരിക ഡാറ്റ 2023-ൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പ്രസക്തമായ സെൻസസ് കണക്കുകൾ കൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാവുന്ന റീച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത്.

വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങുക