2023, സെപ്റ്റംബർ 19
2023, സെപ്റ്റംബർ 19

ആഗോളതലത്തിൽ AR ഡെവലപ്പർമാർക്കായി Snap ലെൻസ് ഫെസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്നു

2023 നവംബർ 9-ന് തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് Snap-ന്റെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വാർഷിക ആഘോഷത്തിനായി സ്രഷ്‌ടാക്കളെയും ഡെവലപ്പർമാരെയും പങ്കാളികളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും
Snap-ന്റെ ആറാമത്തെ വാർഷിക ലെൻസ് ഫെസ്റ്റ് 2023 നവംബർ 9-ന് തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അറിയിപ്പുകൾ, വെർച്വൽ സെഷനുകൾ, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരാൻ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പർമാരെയും പങ്കാളികളെയും സ്രഷ്‌ടാക്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ar.snap.com/lens-fest
അതിരുകൾ വിശാലമാക്കാനും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സാധ്യമായത് പുനർ നിർവചിക്കാനും അതിനൊപ്പം ബിസിനസുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന സ്വപ്നദർശികൾ, പരിഷ്കർത്താക്കൾ, സ്വപ്‌നം കാണുന്നവർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന Snap AR കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്.
കൂടാതെ, ഇവന്റിന്റെ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ലെൻസ് ഫെസ്റ്റ് അവാർഡുകൾക്കായിനാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പർമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആഘോഷിക്കാനും Snap AR പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് അടുത്തതായി എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ട്.
വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങുക