21 tháng 9, 2023
21 tháng 9, 2023

Năm triệu người đăng ký Snapchat+

Chỉ trong hơn một năm, hơn năm triệu tín đồ Snapchatter đang sử dụng Snapchat+, tầng đăng ký của chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các tính năng mới nhất giúp tín đồ Snapchatter tùy chỉnh trải nghiệm ứng dụng của họ và thậm chí vui vẻ hơn nữa với bạn bè. 

Kể từ khi ra mắt, người đăng ký là những người đầu tiên thử hơn 20 tính năng mới, bao gồm cả các sản phẩm do AI cung cấp mới nhất của chúng tôi, như My AIGiấc Mơ, trước khi chúng được triển khai rộng rãi cho phần còn lại của cộng đồng. Trong vài tuần qua, chúng tôi cũng đã giới thiệu tính năng khôi phục Chuỗi bổ sung và kích thước văn bản biểu cảm để NHẤN MẠNH điều thực sự quan trọng. 

Chúng tôi luôn đưa ra những cách mới để người đăng ký duy trì kết nối với bạn bè, vì vậy hãy theo dõi các tính năng phát hành trong tương lai sắp tới. 

Hãy cùng chụp ảnh vui vẻ!


Quay lại Tin tức